Aktualność

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

Nowy mokry odpylacz cyklonowy

MOC 1000
Nasz najnowszy produkt!

ZASTOSOWANIE
– odciąganie pyłów mogących ulec samozapaleniu np. przy szlifierkach taśmowych, spawaniu stali zawierających pirofory ( sproszkowane substancje metaliczne ulegające samorzutnemu zapłonowi pod wpływem tlenu z powietrza – proszki żelaza, kobaltu, niklu, siarczku cynku).
– odciąganie pyłów przy przesypywaniu materiałów sypkich w przemyśle spożywczym, materiałów budowlanych itp.