Oferta

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

OPS-800

OPS-800

OPS-800

Wysokoskuteczny odciąg pyłów szlifierskich

 

DANE TECHNICZNE

  • Wydajność 800 m3/h,
  • Spręż dyspozycyjny ok. 600 Pa,
  • Pojemność komory 100 l,
  • OPS-800 może być dodatkowo wyposażony we wstępny separator iskier (wersja OPS-800/sep)

UWAGA: Opcjonalnie możemy wykonać urządzenie w specjalnej wersji z wentylatorem iskrobezpiecznym (wersja OPS-800/I)

ZASADA DZIAŁANIA

Odciąg pyłów szlifierskich OPS-800 zbudowany jest w formie ramy sześciennej, do wnętrza której wentylator transportowy wtłacza zanieczyszczone powietrze. Elementem filtrującym jest worek filtracyjny znajdujący się wewnątrz urządzenia oraz cztery filtry kasetowe, umieszczone na bokach ramy. Zanieczyszczenia odkładają się wewnątrz komory filtrującej na powierzchni worka filtrującego (duże frakcje), oraz na powierzchniach filtrów kasetowych (mniejsze frakcje); czyste powietrze uchodzi na zewnątrz filtra. Worek filtracyjny wymaga okresowego opróżniania. Kasety filtracyjne – w zależności od intensywności pracy wymagają wymiany.
[add_to_cart=297]