Realizacja

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

Centralne instalacje filtrowentylacyjne dla stanowisk spawalniczych

Projektujemy, wykonujemy a następnie dostarczamy i montujemy wielostanowiskowe instalacje filtrowentylacyjne dla dymów spawalniczych.

Standardowo przy odciągach stanowiskowych tego typu instalacja składa się z odpowiednich ramion odciągowych na stanowiskach pracy oraz z urządzenia filtrowentylacyjnego z wentylatorem – filtr typu FB.