Realizacja

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

odciąg mgły olejowej

Odciąg Mgły Olejowej

Przykład zastosowania Elektrofiltra typu PEFO 1000s/o jako odciąg mgły olejowej.

Elektrofiltry w wersji z Tłumikiem szumu.

Odciąg mgły olejowej Elektrofiltr PEFO posadowiony na słupie bezpośrednio przy obrabiarce. Jednostka wyposażona jest w jeden komplet paneli filtracyjnych na wydajność 1000 m3/h.