Realizacja

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

Odpylanie Filtrowentylacja Ramiona Odciągowe, Separatory Wodne,

Przykład realizacji Systemu Odpylania Szlifierni wraz ze Stanowiskami Odciągu spawalniczego, oraz Robotami Spawalniczymi.

Urządzenia Filtrowentylacyjne typ FB posadowienie na zewnątrz.

Odpylanie, filtrowentylacja, Odciągi spawalnicze

Separator szlifierski. ( wodny )

Kabiny Robotów Spawalniczych

Instalacja z separatorami szlifierskimi. Jednostka filtracyjna FB na zewnątrz hali.

Instalacja z Ramionami Odciągowymi. Odciągi Spawalnicze.