Realizacja

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

Indywidualne stanowiska technologiczne

Wykonujemy stanowiska odciągowe dostosowane do indywidualnych technologii w danym zakładzie produkcyjnym. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie dotychczasowej ergonomii pracy bez konieczności przeprowadzania zmian w charakterze i sposobie wykonywania czynności przez pracowników. Pozwala to oszczędzić czas jaki musiałby zostać poświęcowny na przystosowanie pracownika do nowych warunków panujących na stanowisku pracy.