Realizacja

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

Stanowiska odciągowe

Pod indywidualne potrzeby klienta jako producent staramy się wykonać najkorzystniejsze i zarazem najskuteczniejsze stanowiska odciągowe dla pyłów szlifierskich, polerskich, spawalniczych, przesypowych i innych pyłów powstających w procesach produkcyjnych na stanowiskach pracy.